Optiman

Hos OptiMan stiller vi krav til effektivitet og optimal udnyttelse af de tilgængelige ressourcer. Vi har derfor gjort det til en kernekompetence at minimere spild og sikre en høj kvalitet i alt, hvad vi beskæftiger os med.

Når OptiMan starter med at kigge på din produktion og på, hvordan produktiviteten ser ud i din virksomhed, arbejder vi med at kortlægge produktivitetspotentialet. Du vil i den forbindelse få et overblik over nøgleværdistrømme og udnyttelsesgrader i produktionen.

Vidste du: 80% af alle virksomheder kan forbedre deres produktivitet, med op mod 20%,ved hjælp af relativt simple tiltag i produktionsprocessen.

Gennem automatisering af processer og brug af praktisk erfaring udvikler OptiMan løsninger, der optimerer og forbedrer produktionsmiljøet, øger virksomhedens produktivitet og skaber fremtidig gevinst for virksomheden.

Med mange års erfaring hos store danske virksomheder har OptiMan en solid viden om udvikling, fremstilling og opstilling af produktionsudstyr.

Vi mener, at samspillet mellem kundens unikke viden og OptiMan's erfaring gør, at vi sammen er i stand til at udvikle kreative løsninger, der på bedste vis kombinerer det eksisterende med nye fremtidssikrede teknologier.